ذاکر جلالی: شرایط برای اشتراک ا.ا در سومین نشست دوحه فراهم شده است

ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، گفته که امارت اسلامی همان گونه که با کشورهای همسایه و منطقه پیش‌رفت‌هایی داشته است، طرف‌دار تعامل سازنده با کشورهای غربی نیز است.
او، افزوده که در سومین نشست دوحه برخلاف نشست‌های گذشته‌ی آن، شرایط برای اشتراک نمایندگان امارت اسلامی فراهم شده است.

متقی در دیدار با پوتزل: امارت اسلامی دنبال تعامل سازنده با جهان است

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ در دیدار با مارکس پوتزل، سرپرست و معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گفته است که امارت اسلامی راه‌کار تعامل سازنده با جهان را به پیش می‌برد. امیرخان متقی با مارکس پوتزل در کابل دیدار کرده است.