ادامۀ ترور خبرنگاران؛ رسانه‌های محلی غور برای سه روز نشرات‌شان را متوقف کردند

رادیوهای محلی غور در اعتراض به ترور بسم‌الله عادل ایماق، نشرات‌شان را برای سه روز متوقف کرده‌اند.
مسئولان رسانه‌ها محلی و خبرنگاران غور با نکوهش ترور بسم‌الله عادل می‌گویند که در اعتراض به این رویداد، برای سه روز نشرات تمامی رادیوهای محلی را متوقف می‌کنند و خبرهای مربوط به دولت را نیز پوشش نمی‌دهند.

طاهر زهیر: وزارت داخله فضا را برای خبرنگاران امن بسازد

وزارت اطلاعات و فرهنگ از وزارت داخله خواسته است تا فضا را برای خبرنگاران مصون سازد. این گفته‌ را طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از چاشت امروز (شنبه، سیزدهم جدی/دی) در یک نشست خبری در کابل مطرح کرده است.

آقای زهیر در این نشست تأکید کرده است که تأمین امنیت خبرنگاران وظیفۀ مستقیم وزارت داخله و نهادهای امنیتی‌ست.