رئیس عمومی امنیت ملی: هنوز هم تروریسم یک تهدید جدی‌ست

احمدضیا سراج، رئیس عمومی امنیت ملی می‌گوید که هنوز هم عناصر و بقایای گروه‌های تروریستی در افغانستان فعال‌اند و فعالیت این گروه‌ها افغانستان، منطقه و جهان را به گونۀ جدی تهدید می‌کند. به گفتۀ آقای سراج، آنان با سی‌‌آی‌ای و دیگر دستگاه‌های جهانی در تماس‌اند و روی راهبرد تازه‌یی برای مبارزه با تروریسم کار می‌کنند.

تروریسم و صلح در افغانستان

تقریباً درست یک دهه بعد در ۲۹ ماه فبروری سال ۲۰۲۰ و در میان هیاهوی دیپلماتان ملا برادر در دوحۀ قطر، در کنار زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژۀ آمریکا نشسته بود تا به نماینده‌گی ایالات متحده و دفتر سیاسی طالبان ، امارات اسلامی توافق‌نامه‌یی را امضا کنند.