بازرگانان: وضع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان فعالیت‌های مان را با مشکل روبه‌رو کرده است

شماری از بازرگانان، می‌گویند که وضع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان و محدودیت در صادرات و واردات، به کاروبار شان را صدمه زده و آن‌ها را نسبت به آینده‌ سرمایه‌گذاری در کشور بی‌اعتماد کرده است.