شماری از آواره‌گان داخلی پس از انتقال به ولایت‌های‌شان دوباره به کابل آمده‌اند

دو هفته پیش روند بازگشت داوطلبانۀ آواره‌گان داخلی از شهر کابل به ولایت‌های‌شان آغاز شد. عبدالبصیر رسولی، نمایندۀ عمومی آواره‌گان داخلی می‌گوید که از زمان آغاز روند بازگشت داوطلبانۀ آواره‌گان داخلی تاکنون، ۷۰۰ خانواده به ولایت‌های‌شان بازگشته‌اند و این روند هم‌چنان ادامه دارد.

روایت‌های تلخ بی‌جاشده‌گان کندزی از وضعیت زنده‌گی‌شان

از جنگ‌های شدید و حملات طالبان در کندز بیش از دو ماه می‌گذرد. در این مدت هزاران خانواده به دلیل تخریب خانه‌ها و حفظ جان‌شان از ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت بی‌جاشده و در ساحۀ سردوره در کنار جادۀ عمومی میدان هوایی زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند.

ادامۀ درگیری‌ها در چندین ولایت؛ بی‌جاشده‌گان از افزایش حملات طالبان نگران‌اند

پس از حملۀ طالبان بر ولسوالی‌ ارغنداب کندهار، درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی‌های میوند، پنجوایی و ژری این ولایت و ولسوالی‌های گیزاب و دهراوود ارزگان از چند روز به این‌سو شدت گرفته است.