شکایت مردم از بی‌نظمی شهری در جلال‌آباد

شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار این روز‌ها به یکی از شهرهای بی‌نظم مبدل شده‌ است و این بی‌نظمی در جاده‌های آن آشکارا دیده می‌شود. باشنده‌گان این شهر از این وضعیت شاکی‌اند و می‌گویند که این بی‌نظمی‌ها به‌طور کم‌پیشینه افزایش یافته‌ است.