گسترش بیماری «تاول پوستی» در خوست؛ بیش از ۲۰۰۰ رأس گاو تاکنون تلف شده‌اند

عبدالصمد، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری خوست، می‌گوید که این بیماری اکنون در بسیاری از مناطق این ولایت گسترش یافته است و بیش از ۲۰۰۰ رأس گاو تاکنون تلف شده‌اند. او می‌‌افزاید که برای پیش‌گیری از این بیماری هیچ امکاناتی در دست‌رس نیست و کمکی نیز با آنان تاکنون صورت نگرفته‌ است.