شکایت پایتخت‌نشینان از افزایش پرچوی برق؛ برشنا: در روزهای پیش رو ممکن پرچوی‌ها بیش‌تر شود

شماری از پایتخت‌نشینان، با شکایت از پرچوی‌های برق در روزهای پسین، می‌گویند که در شبانه‌روز تنها چهار ساعت به برق دست‌رسی دارند و این وضعیت، آن‌ها را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است.