نگه‌بان پیشین رئیس‌جمهور فراری افغانستان: مدرک‌هایی برای اثبات فرار غنی با بکس‌هایی از پول دارم

روزنامۀ بریتانیایی «دیلی‌میل» گزارش داده که نگه‌بان پیشین محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور فراری افغانستان، گفته است برای اثبات فساد غنی و فرار او با بکس‌هایی از پول، مدرک‌هایی به‌دست دارد.