استفان دوجاریک: به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی صلاحیت دولت‌هاست

از سویی هم، موضوع به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی از سوی سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی، زمان‌مند و مبتنی بر یک سلسله شرط‌ها عنوان شده است. محمدحسن فقیری، استاد روابط بین‌الملل، می‌گوید که اگر سازمان ملل متحد بخواهد امارت اسلامی را به رسمیت هم بشناسد، به گونه‌ی مشروط و دی‌فکتو خواهد بود.