مجاهد: با دوام به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن امارت اسلامی، به خواست‌های سازمان ملل رسیدگی نخواهد شد

در واکنش به این رویکرد سازمان ملل متحد، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، سازمان ملل متحد را متهم به بهانه‌تراشی در مسئله‌ی افغانستان و تن‌ندادن به خواست افغانستان می‌کند و تأکید دارد که سازمان ملل متحد و برخی از کشورها به دلیل منافع خود شان نمی‌خواهند حکومتی مستقل و اسلامی را در افغانستان به رسمیت بشناسند.

به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن ا.ا: متقی: با کشورها تعامل رسمی داریم

امیرخان متقی در این نشست می‌افزاید که آنان در تعامل با کشورهای بیرونی، از یک رابطه‌ی رسمی برخوردار اند. سرپرست وزارت خارجه، سفرهایش برای شرکت در نشست‌های برخی از کشورها پیرامون افغانستان و پذیرش نماینده‌های امارت اسلامی از سوی برخی از کشورها را، نمونه‌هایی از تعامل رسمی با کشورها بیان می‌کند.