۳ هزار نیروی خودجوش مردمی برای دفاع از شهر شبرغان بسیج شدند

عبدالغنی نظامی، فرمانده لوای دوم قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین در جوزجان می‌گوید که ۳ هزار نیروی خودجوش مردمی برای دفاع از شهر شبرغان، مرکز این ولایت بسیج شده‌اند. به گفتۀ او، این شمار افراد برای دفاع از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی سنگربه‌سنگر بدون امتیاز علیه طالبان می‌رزمند.

۳۰ هزار نیروی مردمی از پروان، کاپیسا و پنجشیر برای مبارزه با طالبان بسیج می‌شوند

نورحبیب گل‌بهاری، فرمانده پیشین پولیس بغلان و از فرماندهان پیشین جهادی امروز که در نشست گشایش شورای اجتماعی مجاهدان ولسوالی جبل‌السراج پروان سخن می‌زد، تأکید می‌کند که در نشست روز دوشنبۀ فرماندهان جهادی در مقر ولایت پروان فیصله شده است که ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر هر کدام ۱۰ هزار نیرو برای مبارزه با طالبان بسیج کنند.

تلاش‌ها برای بسیج نیروهای خودی در برابر طالبان، در ولایت‌های شمال کابل آغاز شده است

به‌دنبال حمله‌های طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در درۀ غوربند ولایت پروان و سقوط درۀ نمک‌آب ولسوالی شینواری این دره به‌دست طالبان، مقام‌های دولتی از بسیج و فرستادن نیروهای خودی و بومی در پشتی‌بانی از نیروهای امنیتی در درۀ غوربند خبر می‌دهند.