پس از یک ماه بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری دیگر، امروز (شنبه، ۲۴ جدی) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است. این بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری، پس از وقفه‌‌ی یک‌ماهه به کابل رسیده است.

یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری دیگر، امروز (چهار‌شنبه، ۲۳ قوس) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ۲۱ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

برای دومین روز پی‌هم بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (سه‌شنبه، ۱۵ قوس) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.

بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در رشته‌تویتی نوشته که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (چهار‌شنبه، ۲۰ میزان) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است. روز گذشته نیز یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسیده بود. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ۱۱ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری به افغانستان رسیده است.