توزیع بسته‌های کمکی به ۵۴ خانواده‌ی سیلاب‌زده در کاپیسا

شماری از رضاکاران در کاپیسا، به ۵۴ خانواده‌ی آسیب‌دیده از سیلاب‌های اخیر در ولسوالی‌های نجراب، تگاب، کوهبند، حصه‌ی اول و دوم کوهستان و مرکز این ولایت که عضوی از آن‌ها کشته و زخمی یا خانه و زمین‌های شان تخریب شده، به ارزش ۲۰۰ هزار افغانی، مواد خوراکی و غیرخوراکی توزیع کرده اند.