ادامه‌ی بسته‌ماندن دارایی‌های افغانستان؛ شهروندان باری دیگر به جاده‌های کابل ریختند

ده‌ها تن از شهروندان کشور، امروز باری دیگر در اعتراض به ادامه‌ی بسته‌ماندن دارایی‌های ارزی افغانستان از سوی امریکا، به جاده‌های شهر کابل ریختند. معترضان، خواهان انتقال نُه میلیارد دالر از دارایی‌های منجمدشده‌ی افغانستان از سوی امریکا به این کشور اند.