سراج‌الدین حقانی: گماشتن افراد غیرمسلکی در بست‌های مسلکی، بسیار درد‌آور است

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، به تازگی در دانش‌گاه شیخ زاید در خوست، با خطاب به دانش‌جویان، گفته که گماشتن افراد غیرمسلکی در بست‌های مسلکی، بسیار درد‌آور است. آقای حقانی از دانش‌جویان خواسته است که پس از فراغت، تلاش کنند تا در اداره‌های دولتی راه پیدا کنند.