فیلیپو گراندی: برنامه‌ها‌ی انسان‌دوستانه در افغانستان نیازمند پشتیبانی پایدار است

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، می‌گوید که برنامه‌های انسان‌دوستانه برای کمک به میلیون‌ها انسان به شمول زنان و دختران در افغانستان، به پشتیبانی پایدار نیاز دارد.