تنزیل بست ۵۹ کارمند ادارۀ عالی تفتیش؛ کارمندان برخورد سلیقه‌یی می‌خوانند

شماری از کارمندان ادارۀ عالی تفتیش می‌گویند، رهبری این نهاد هدایت داده‌ است که ۵۹ کارمند آن به دیگر اداره‌های دولتی تبدیل و بست‌های آنان تنزیل شود. آنان اقدام رهبری ادارۀ عالی تفتیش را غیرقانونی، خلاف خواست کارمند و در تضاد با طرح کابینه می‌خوانند و می‌گویند که دلیل این اقدام برخورد سلیقه‌یی در برابر کارمندان است.

شکایت سربازان از برخورد سلیقه‌یی با بیماران کرونایی در شفاخانۀ ویژۀ ارتش

شماری از سربازان ارتش و خانواده‌های سربازانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، با شکایت از کارمندان شفاخانۀ نمبر ۲ چهارصد بستر که ویژۀ بیماران کووید ۱۹ است، می‌‌گویند که در یگانه شفاخانۀ ویژۀ کووید ۱۹ برای ارتش کشور توزیع اکسیژن و دیگر نیازهای صحی به بیماران کرونایی به گونۀ ناعالانه و سلیقه‌یی پیش می‌رود و چه‌گونه‌گی رسیده‌گی به بیماران به بخش‌‌‌های مختلف از جمله وی‌آی‌پی (اشخاص بسیار مهم)، جنرالان و افراد عادی تقسیم شده است.