شرکت برشنا: ۱۱۸ میلیون افغانی بدهی از نزد زورمندان و سیاست‌مداران حکومت پیشین جمع‌آوری کرده‌ایم

مسئولان در شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا)، می‌گویند که آن‌ها، در جریان یک سال گذشته، بیش از ۳۳ میلیارد افغانی پول صرفیه‌ی برق را از نزد بدهکاران این شرکت جمع‌آوری کرده اند که به گفته‌ی آن‌ها، از این میان، ۱۱۸ میلیون افغانی از نزد زورمندان و سیاست‌مداران حکومت پیشین جمع‌آوری شده است.