محقق: عاملان حملات تروریستی یا با رشوت و یا با رحمت حکومت رها می‌شوند

محمد محقق، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور سیاسی و امنیتی می‌گوید، عاملان رویدادهای تروریستی و حملات انتحاری پس از بازداشت با رشوت و یا با بخشش از سوی حکومت رها می‌شوند.
به گفتۀ او پس از وقوع انفجارها، حکومت تنها از طریق رسانه‌های اجتماعی با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند.