تکدی‌گران زن در کابل: با گذشت ماه‌ها از بایومتریک‌شدن هنوز کمکی دریافت نکرده‌ایم

شماری از تکدی‌گران زن در کابل با گلایه از پرداخت‌نشدن تنخواه ماهانه‌ی شان، می‌گویند که هنوز هم مجبور اند دست نیاز به شهروندان دراز کنند. شکیبا که برای درآوردن پول درمان شوهر بیمار و تأمین نیازهای خوراکی خانواده‌اش، در یکی از خیابان‌های کابل دست نیاز به ره‌گذران دراز کرده، می‌گوید که تا کنون از سوی هیچ نهاد دولتی، کمکی دریافت نکرده است.