یک بانوی کارآفرین در کابل به ۱۵ بانوی بی‌سرپرست زمینه‌ی کار را فراهم کرده است

شیرینی‌سرای «مینه»، مکانی در یک زیرزمینی، در منطقه‌ی خیرخانه‌ی شهر کابل است که زنان و دختران بی‌سرپرست با وجود محدودیت‌هایی فراراه کار زنان، توانسته اند از چهاردیواری خانه بیرون بزنند و روزانه ۱۰ ساعت را با تهیه‌ی «قتلمه» برای عرضه به مشتریان شان، سرگرم کار شوند.

بانویی در نیمروز فروشگاه آنلاین ایجاد کرده است

ریزه‌گل نظری، بانوی کارآفرین نیمروزی که پس از فروپاشی دولت پیشین، فروشگاهی زیر نام «آنلاین بیوتی» در مرکز این ولایت ایجاد کرده، می‌گوید این فروشگاه را با پشتی‌بانی همسرش به‌راه انداخته است تا در شرایط کنونی که زنان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو اند، خدمات ارائه کند.