رولا غنی؛ همسر رئیس‌جمهور یا مأمور قانون؟

اخیراً رولا غنی، بانوی نخست کشور یا به تعبیر حکومتی «خانم اول» با رادیو آزادی گفت‌وگویی انجام داده است که بخش‌هایی از آن بازتاب گسترده‌یی داشت. واکنش‌ها به اظهارات خانم غنی یا «بی‌بی گل» به دلیل برخورد گزینشی رسانه‌ها، بخش‌های دیگر این مصاحبه را تحت شعاع قرار داد. بر پایۀ مصاحبه، به نظر می‌رسد که اطلاعات بانوی نخست، از وضعیت سیاسی و شرایط زنان در افغانستان بسیار ناچیز و وارونه است. پاسخ او به این پرسش که از زمان تشکیل دفتر بانوی اول تاکنون چه تغییری در وضعیت آمده، قابل توجه است.