کار ساخت یک مکتب در ولسوالی جاغوری از سوی باشندگان محل آغاز شد

کار ساخت یک مکتب معیاری در ولسوالی جاغوری غزنی، به ارزش ۸.۵ میلیون افغانی از سوی باشندگان محل آغاز شده است. قرار است این مکتب با هزینه‌ی شخصی باشندگان محل و افراد مقیم در بیرون از کشور، در روستای «علیاتو»ی ولسوالی جاغوری در محدوده‌ی پنج جریب زمین ساخته شود.

هیئت ا.ا برای خواجه ‌بهاءالدین: آن‌هایی که پیش از فیصله‌ی دادگاه درگیر شوند، بازداشت می‌شوند

محب‌الله نیک‌زاد، سخن‌گوی والی تخار، می‌گوید که هیئت بلند‌پایه‌ی مقام‌های حکومتی متشکل از معاون والی، آمر امنیت، معاون ریاست استخبارات، رییس امور سرحدات، اقوام و قبایل، رییس امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، به خاطر آرام‌کردن نزاع و دعوای حقوقی بر سر زمین میان قوم‌های روستاهای «مهاجرقشلاق»، «علی‌شیر نوایی»، «سوجانی»، «شورتوغی»، «کتکجر» و قوم «اندل»، به ولسوالی خواجه‌ بهاءالدین سفر کردند.