خدمات نامنظم شهری بار دیگر انتقاد باشنده‌گان بدخشان را برانگیخته است

ارایۀ خدمات شهری نامنظم در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، منجر به اعتراض‌های ۱۸ جوزای سال روان خورشیدی شد. در این اعتراض‌ها که به خشونت کشیده شد، چندین تن کشته و زخمی شدند و کار به‌ جایی رسید که والی مجبور به استعفا شد.

نگرانی باشنده‌گان بدخشان از پیامدهای دراز‌مدت و خطرناک ویروس کرونا

هم‌زمان با پدیدارشدن کرونا در چین و گسترش آن به اطراف جهان، سازمان‌های صحی در جهان به‌دلیل مهار این ویروس و جلوگیری از انتشار گستردۀ آن به‌منظور حفاظت جان انسان‌ها، تدابیر وقایوی را روی‌دست گرفته است و با استفاده از شیوه‌های گونه‌گون به مردم آگاهی‌دهی می‌کند.