دانش‌آموزان دختر در ارزگان: اگر مکتب‌های ما باز نشود، مهاجرت می‌کنیم

«اگر مکتب‌های ما بازگشایی نشود، خانواده‌ام را مجبور می‌کنم تا به ولایتی دیگر یا به خارج از کشور مهاجرت کند؛ تا بتوانم درس‌هایم را در آن جا تکمیل کنم.» این حرف‌های نازیه، دانش‌آموز صنف یازدهم در لیسه‌ی ملالی شهر ترینکوت، مرکز ارزگان است که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، نتوانسته وارد صنف درسی‌اش شود.