با گذشت پنج روز از بازداشت یک فعال مدنی از سوی ا.ا، خانوادۀ او اطلاعی ندارد

اعضای خانوادۀ عماد دوران، نویسنده و فعال مدنی، می‌گویند که با گذشت چند روز از بازداشت او، به آنان تاکنون هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است. شهاب الفت، برادر عماد دوران، به سلام‌وطندار می‌گوید که برادرش چند روز پیش از ساحۀ حوزۀ هفدهم امنیتی شهر کابل، بازداشت شده است و اما آنان هنوز از او هیچ اطلاعی ندارند.