پاکستان روزانه ۴۰۰ موتر پیاز و بادنجان رومی از افغانستان وارد می‌کند

هم‌زمان با افزایش بهای سبزی‌ها از جمله پیاز و بادنجان رومی در بازار‌های داخلی، روزانه حدود ۴۰۰ موتر باربری حاوی این دو سبزی از افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. محمد صادق، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان، امروز (یک‌شنبه، ۱۷ میزان) در تویترش از افزایش در آمار واردات سبزی‌ها به آن کشور، خبر داده است.