اسلام‌آباد بر تمایل خود برای ایجاد روابط هم‌کاری نزدیک با کابل تأکید کرد

وزارت خارجه‌ی پاکستان، اعلام کرده که بلاول بوتو زرداری در دیدار با آصف درانی، بر تمایل اسلام‌آباد برای ایجاد روابط هم‌کاری نزدیک با کابل، تأکید کرده است. دفتر سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی پاکستان، نوشته است که در این دیدار بلاول بوتو زرداری و آصف درانی وضعیت جاری در افغانستان را بررسی کرده‌ اند.