انفجار مواد به‌جامانده از جنگ؛ در یک ماه پسین ۳۰ تن کشته شده اند

مسئولان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، می‌گویند که در یک ماه پسین، ۳۰ تن در نتیجه‌ی انفجار مهمات منفجرناشده و ماین‌های به‌جامانده از جنگ در سراسر افغانستان، کشته شده که بیش‌تر شان کودکان اند. مسئولان این وزارت، ناداری را عامل اصلی افزایش قربانیان مواد انفجاری به‌جامانده از جنگ عنوان می‌کنند.