وزارت خارجۀ آمریکا از احتمال انتقام‌گیری القاعده هشدار داد

پس از آن‌که ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده در حملۀ هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در کابل کشته شد، اکنون وزارت خارجۀ این کشور از احتمال انتقام‌گیری این شبکه هشدار داده است. این وزارت روز گذشته هشدار داده که کشته‌شدن رهبر القاعده توسط آمریکا ممکن است حامیان القاعده را وادار کند تا تأسیسات یا شهروندان آمریکایی را هدف قرار دهند.