در سال گذشته بیش از ۲۹ میلیون افغانی از توزیع شناس‌نامه‌ در کندز گردآوری شده است

اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، امروز (چهارشنبه، ۳ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای در برگه‌ی فیسبوکش، نوشته که ریاست احصائیه و معلومات کندز، در۱۴۰۱، از توزیع نزدیک به ۶۷ هزار شناس‌نامه‌ی الکترونیکی و نزدیک به ۹۲ هزار شناس‌نامه‌ی کاغذی، بیش از ۲۹ میلیون افغانی درآمد جمع‌آوری کرده اند.