غنی: افزایش خشونت‌ها‌ از سوی طالبان سبب اثبات حقانیت جمهوریت شده ‌است

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور می‌گوید که افزایش خشونت‌‌ها از سوی طالبان در کشور، سبب اثبات حقانیت نظام جمهوریت شده و این نظام مورد احترام قرار گرفته است.

آقای غنی امروز (پنج‌شنبه، سی‌ام دلو/بهمن) در نشست تعقیب و تحقیق تعهدات ژنوا در کابل می‌گوید، دنیا درک کرده است که دولت افغانستان در برابر موجی از حمله‌های هراس‌افگنانه قرار دارد.

عفو بین‌الملل: ماه گذشته، مرگ‌بارترین ماه برای غیرنظامیان در افغانستان بود

عمر ورایچ، معاون رئیس منطقه‌یی سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفته است که با ادامۀ مذاکرات صلح، غیرنظامیان در افغانستان هم‌چنان قربانی خشونت‌ها می‌شوند. بر بنیاد گزارش سازمان عفو بین‌الملل، یک ماه اخیر، مرگ‌بارترین ماه برای غیرنظامیان در افغانستان بوده است.