افزایش حاصلات انگور در هرات؛ کشاورزان: بازار نیست

مسئولان محلی هرات و کشاورزان این ولایت، از برداشت ۱۵۰ هزار تُن انگور ام‌سال در هرات خبر می‌دهند و می‌گویند که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ تُن افزایش را نشان می‌دهد. کشاورزان هراتی اما از نبود بازار و صادرنشدن انگورشان به بیرون از کشور شکایت دارند و می‌گویند که مجبور اند حاصلات‌ انگورشان را به بهای اندک بفروشند و زیان کنند.