بهای مواد سوخت و کرایۀ موتر در بغلان افزایش یافته است

با آن‌که چرخش بازار کار در کشور متوقف شده است و مردم با کم‌بود پول روبه‌رو اند، از سویی هم افزایش بهای مواد سوخت و کرایۀ موتر در بغلان نگرانی باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است. امروز و هم‌اکنون بهای یک لیتر تیل در بازار شهر پلخمری، مرکز بغلان به ۷۴ افغانی و یک لیتر گاز به ۴۰ افغانی رسیده است.