نشست با هبت‌الله آخوندزاده؛ اعضای کابینه‌ برای بحث روی مسائل مهم به کندهار رفته اند

منبعی در کندهار می‌گوید که شماری از اعضای کابینه‌ به کندهار رفته اند تا روی برخی مسائل مهم ملی با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، گفت‌وگو کنند. منبع می‌افزاید که ۱۶ تن از اعضای کابینه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی سه روز پیش به کندهار آمده و از آن زمان تا کنون، با رهبر امارت اسلامی نشست داشته اند.