کانادا با اسکان دوباره‌ی یک هزار شهروند افغانستان که در امارات متحده به ‌سر می‌برند، موافقت کرد

خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در کانادا، گزارش داده که این کشور نزدیک به یک‌ هزار شهروند افغانستان را که پس از تسلط امارت اسلامی بر این کشور، به پناه‌گاه‌های مؤقتی در امارات متحده‌ی عربی جابه‌جا شده اند، در خاک خود جا می‌دهد. بر اساس این گزارش، کانادا به درخواست امریکا در حال بررسی پرونده‌های مهاجران است، تا افراد …