پاکستان استفاده از حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای آمریکایی را رد کرد

وزارت خارجۀ‌ پاکستان با پخش اعلامیه‌یی ادعای استفادۀ هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی از حریم هوایی پاکستان برای انجام حمله در افغانستان را رد کرده و گفته که اظهارات محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، بدون مدرک است. یعقوب مجاهد روز گذشته گفت هواپیما‌های بی‌سرنشین آمریکایی از خاک پاکستان پرواز می‌کنند.