نیروهای استخبارات فراه: یک عضو کلیدی گروه «خوارج» را کشتیم

استخبارات امارت اسلامی از کشته‌شدن یک عضو کلیدی گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر اعلام کرده که روز گذشته در نتیجۀ یک عملیات نیروهای استخبارات فراه، یک تن از اعضای کلیدی گروه «خوارج» کشته شده است. امارت اسلامی اصطلاح «خوارج» را به افراد گروه دولت اسلامی به‌کار می‌برد.