شماری از استادان دانشگاه کابل می‌خواهند وظیفه‌های‌شان را ترک کنند

منابع از تصمیم استادان دانشگاه کابل به ترک وظیفه‌های‌شان خبر می‌دهند و می‌گویند که ممکن است شمار بسیاری از استادان این دانشگاه استعفا دهند. منابع تأیید می‌کنند که شماری از استادان دانشگاه کابل پس از تعیین سرپرست جدید به این نهاد تحصیلی از سوی امارت اسلامی و برکناری رئیس پیشین آن، خواهان ترک وظیفه‌های‌شان شده‌اند.