از کارافتادن دو توربین بند برق دوم بغلان

نزدیک به سه ماه می‌شود که با تخریب بخش‌هایی از ذخیرۀ بند آب‌گردان دستگاه بند برق نساجی در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان، دو توربین دستگاه تولید بند برق دوم این ولایت از کار افتاده است.

عبدالاول پناه، رئیس شرکت برشنای بغلان می‌گوید که با غیرفعال‌شدن این دو توربین، ۶ میگاوات برق در تولید دستگاه دوم برق این ولایت کاهش آمده است.