«ادامۀ کمک‌های آمریکا به افغانستان، بسته‌گی به ایجاد اجماع سیاسی در حمایت از نیروهای امنیتی دارد»

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی امروز در یک نشست خبری در کابل، بخشی از جزئیات سفرش به آمریکا را همه‌گانی کرد. او می‌گوید که با پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان، فصل تازه‌یی از روابط میان دو کشور ایجاد می‌شود. به گفتۀ او، آمریکا کمک‌هایش به افغانستان را ادامه می‌دهد؛ اما این کمک‌ها مشروط خواهد بود.