ادامۀ واکنش‌ها به کشته‌شدن رهبر القاعده در کابل

کشته‌شدن رهبر القاعده در کابل، واکنش‌های بسیاری را به هم‌راه داشته است. در ادامۀ این واکنش‌ها، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته است آمریکا با کشتن رهبر شبکۀ القاعده نشان داد که افغانستان پناهگاه امن برای شبکۀ القاعده نیست. به گفتۀ آقای کربی، شبکۀ القاعده قرار نیست در افغانستان پیش‌رَوی کند. او افزوده است: «قسمی که رئیس‌جمهور بایدن هم‌واره گفته است، ما اجازه نخواهیم داد که افغانستان به پایگاه امن تروریست‌هایی مبدل شود که احتمالاً بر آمریکایی‌ها و سرزمین ما آسیب برسانند.»