نزدیک به ۸۰ درصد تمام کارمندانی که مدرک دکترا دارند، کارمندان وزارت تحصیلات‌اند

بر بنیاد گزارش سالانۀ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، از میان ۳۲۴ هزار و ۶۲۰ کارمند غیرنظامی که در تمام اداره‌های دولتی فعالیت دارند، تنها ۴۰۸ تن که ۰،۱۲۶ درصد را تشکیل می‌دهد، دارای مدرک دکترا اند. این رقم شامل ۳۷۲ مرد و ۳۶ زن می‌باشد.

پدرام: برخی‌ها در تلاش تقسیم اقوام به کتله‌های کوچک‌اند

به تازه‌گی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات فهرستی از نام‌های شاخه‌های مختلف اقوام غیرپشتون را که به عنوان قومیت، امکان انتخاب‌شان در برگه‌های شناس‌نامه‌های برقی ایجاد شده را منتشر کرده است.
عبداللطیف پدرام می‌گوید که حلقۀ ارگ در تلاش است تا با تقسیم اقوام بزرگ تاجیک، هزاره و اوزبیک، پشتون‌ها را اکثریت نشان دهد.

روند تأیید شناس‌نامه‌های کاغذی متوقف می‌شود

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات اعلام کرده است که خدمات تأییدی شناس‌نامه‌های کاغذی را از دوشنبۀ هفتۀ جاری، بیست‌ودوم جدی/دی توقف می‌دهد و پس از آن هیچ‌گونه شناس‌نامه را تأیید نمی‌کند.

این اداره امروز (شنبه، بیستم جدی/دی) در خبرنامه‌یی گفته است که پس از این شناس‌نامه‌های کاغذی تابعیت که مطابق قوانین ثبت احوال نفوس به شهروندان کشور طی مراحل و صادر شده باشد، مدار اعتبار بوده و نیاز به تأییدی ندارد.