خانواده‌های نظامیان خواهان رهایی زندانیان‌شان‌اند

شماری از خانواده‌های نظامیان و فعالان مدنی امروز (دوشنبه، بیستم دلو/بهمن) در کابل با سردادن شعار «دشمن رها می‌شود، ما چرا؟» از تطبیق‌نشدن فرمان رئیس‌جمهور غنی برای رهایی زندانیان نظامی انتقاد می‌کنند و دست به اعتراض زده‌اند.