اداره‌ی عالی تفتیش در یک سال ۲.۸ میلیارد افغانی به خزانه‌ی دولت واریز کرده است

مسئولان اداره‌ی عالی تفتیش که امروز در یک نشست خبری کارکردهای یک سال پسین خود را با رسانه‌ها شریک کردند، می‌گویند که این اداره با بررسی‌های مدرک‌های مختلف از جمله جریمه‌های در تأخیر پرداخت مالیات، محصولات گمرکی، کم‌ سنجشی مالیه و تفاوت قیمت‌ها، ۲.۸ میلیارد افغانی به خزانه‌ی دولت واریز کرده است.