اداره‌ی امور و سه وزارت‌خانه به هدف ساده‌سازی روند‌های اداری تفاهم‌نامه‌ها‌ی هم‌کاری امضا کردند

اداره‌ی اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره‌ی امور، امروز در یک نشست خبری به هدف ساده‌سازی کارهای اداری میان وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های حکومتی و ایجاد سهولت در روند ارائه‌ی خدمات به شهروندان، با شماری از وزارت‌خانه‌ها و اداره‌ها تفاهم‌نامه‌ها‌ی هم‌کاری امضا کرد.

معاون اداره‌ی امور: افغانستان باید در فهرست کشورهای شفاف جهان قرار گیرد

سیف‌الدین تائب، معاون پالیسی و ارزیابی ریاست عمومی اداره‌ی امور، در این نشست می‌گوید که در صورت قضاوت منصفانه‌ی جامعه‌ی جهانی، افغانستان باید در فهرست کشورهای شفاف جهان قرار گیرد. آقای تائب می‌افزاید با آن که گراف فساد به صفر نرسیده؛ اما دامنه‌ی فساد در افغانستان خیلی پایین آمده است.