یک تن به اتهام تجاوز جنسی بر دو زن در کاپیسا به ۱۷ سال زندان محکوم شد‌

دادستانی کل اعلام کرده که یک تن به اتهام تجاوز جنسی بر دو زن در ولایت کاپیسا به ۱۷ سال زندان محکوم شده است.
دادستانی کل امروز با پخش خبرنامه‌یی گفته است، دو زن در تاریخ پنجم میزان سال جاری به‌خاطر سیاحت به منطقۀ صیاد ولایت کاپیسا رفته بودند، که نخست اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته بودند.

«اختطاف، کشتار و باج‌گیری از ترکمن‌ها در شمال به یک امر معمول تبدیل شده»

شماری از بزرگان قوم ترکمن‌ ولایت بلخ از بی‌توجهی حکومت در بخش تأمین امنیت‌ این قوم انتقاد می‌کنند و می¬گویند، اختطاف کودکان، کشتار جوانان و باج‌گیری از آنان در ولایت‌های شمال کشور به یک امر معمول تبدیل شده است.