انتقال بی‌جاشده‌گان ولایت‌های مختلف از پارک شهر نو کابل آغاز شد

شماری از بی‌جاشده‌گان که در نتیجۀ جنگ‌ها میان طالبان و حکومت پیشین از ولایت‌های تخار، کندز، سرپل و دیگر ولایت‌ها به کابل آواره شده‌اند و در پارک شهر نو شب‌وروزشان را سپری می‌کنند، به خانه‌های‌شان انتقال داده می‌شوند.

آواره‌گان جنگ در شهر کابل از توزیع نامنظم کمک‌ها شکایت دارند

در جریان درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت‌های شمالی و شمال‌شرقی کشور، صدها منزل مسکونی تخریب و هزاران تن آواره شده‌اند. شمار زیادی از این بی‌جاشده‌گان حالا در وضعیت نامناسب در پارک سرای شمالی و پارک شهرنو کابل بودوباش دارند.

گسترش دامنۀ جنگ در افغانستان؛ دست‌کم ۱۷ هزار خانواده از چهار ولایت به کابل آواره شده‌اند

مسئولان وزارت مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان می‌گویند، براساس آمارهای نخستین شمار آواره‌‌گانی که از ولایت‌های تخار، بغلان، کندز و بدخشان به کابل آواره شده‌اند، به ۱۷ هزار خانواده می‌رسد و سروی‌ها برای مشخص‌کردن رقم دقیق آنان جریان دارد. معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که کمیتۀ اضطرار برای رسیده‌گی به وضعیت آواره‌‌گان ایجاد شده …

شدت جنگ در کنر؛ ۵۰ هزار تن آواره شده‌اند

مسئولان محلی در کنر می‌گویند که از نزدیک به دو ماه به این‌سو در نتیجۀ شدت جنگ در شماری از ولسوالی‌های این ولایت، ۵۰ هزار تن آواره شده‌اند و شمار بی‌جاشده‌گان در حال افزایش است.