شماری از آواره‌گان داخلی پس از انتقال به ولایت‌های‌شان دوباره به کابل آمده‌اند

دو هفته پیش روند بازگشت داوطلبانۀ آواره‌گان داخلی از شهر کابل به ولایت‌های‌شان آغاز شد. عبدالبصیر رسولی، نمایندۀ عمومی آواره‌گان داخلی می‌گوید که از زمان آغاز روند بازگشت داوطلبانۀ آواره‌گان داخلی تاکنون، ۷۰۰ خانواده به ولایت‌های‌شان بازگشته‌اند و این روند هم‌چنان ادامه دارد.